Doutzen Kroes

  • Model
  • Lahir: 1985 Nederland
  • Menikah
  • Anak: 2
  • Tahunan: Rp78.637.654.845
  • Bulanan: Rp6.553.137.904
  • Mingguan: Rp1.512.262.593
  • Harian: Rp302.452.519
Doutzen Kroes

Earnings overview: €4.5 million a year 2017 February De Ondernemer 2016 August Forbes $5 million a year 2012 June Forbes: $6.9 million per year 2010 June Forbes: $6 million per year

Sumber

Update: 2018-1