Mencari

Pegawai perpustakaan

Pegawai perpustakaan mengeluarkan dan menerima bahan-bahan untuk perpustakaan, mengelompokkan dan memasang rak buku-buku, perekam suara dan gambar, majalah yang terbit berkala, jurnal, majalah-majalah dan surat-srat kabar dan menyediakan informasi tentang perpustakaan secara umum untuk pengguna perpustakaan Inonesia

Periksa gajimu

Isi dalam survei

Isi dalam survei dan menangkan hadiahnya

© WageIndicator 2017 - Apabila mengutip halaman ini, cantumkan pada daftar sumber/referensi tulisan Anda - Gajimu.com - Pegawai perpustakaan